E.M.D.R.

EMDR és un mètode terapèutic útil que serveix per alleujar un malestar i ajudar a les persones a millorar el seu potencial de creixement, en l’espai de temps més breu possible i amb efectes profunds i duradors.

 

EMDR o Desensibilització i Reprocessament pels Moviments Oculars, es basa en el model del Processament Adaptatiu de la Informació que considera que totes les persones som capaços, en les condicions adequades, de gestionar situacions traumàtiques.

 

Segons aquest model els records s’arxiven en xarxes neuronals interconnectades entre si, però en cas de situacions traumàtiques, la intensa reacció fisiològica d’estrès i terror, bloqueja el processament de la informació de l’esdeveniment i la informació queda fragmentada en el sistema nerviós. D’aquesta manera pensaments, imatges, emocions i sensacions relacionades a la situació es poden activar davant estímuls interns i externs, i continuen influint en la nostra conducta i personalitat en el present.

EMDR està validat com a tractament per a:

 • Simptomatologia posttraumàtica
 • Fòbies atacs de pànic
 • Atacs sexuals
 • Víctimes de catàstrofes
 • Trastorn per estrès posttraumàtic
 • Dol complicat
 • Trastorns d’ansietat
 • Depressió
 • Estrès agut
 • Autoestima
 • Imatge corporal negativa
 • Disfuncions familiars i de parella
 • Addiccions
 • Problemes somàtics 
 • Obtenir millor resultat en esportistes i executius