Neuropsicologia

La neuropsicologia és una branca de la psicologia que estudia la relació entre els processos mentals i conductuals i el cervell.

 

Estudia els efectes que una lesió, un dany o un funcionament anòmal en el sistema nerviós central causa sobre els processos cognitius, psicològics, emocionals i del comportament de la persona.

 

L’objectiu del neuropsicòleg és diagnosticar, tractar i prevenir aquells problemes cognitius, conductuals i emocionals que afecten al funcionament normal del cervell.

Motius més freqüents de consulta:

  • Alteracions en les funcions cognitives: Atenció, Memòria, Llenguatge, Habilitats visoperceptives i visoconstructives, Velocitat de processament, Raonament concret i abstracte, Funcions executives, Orientació espaial i temporal, Habilitats acadèmiques.
  • Traumatismes craneoencefàlics (TCE).
  • Malalties del desenvolupament: TDA-H, epilèsia, paràlisis cerebral, etc.
  • Accidents cerebrals vasculars o ictus (AVC).
  • Malaties degenreatives: Alzheimer, esclerosi múltipe, Parkinson, etc.