Empresa

La psicologia de les organitzacions consisteix en l’estudi del comportament de les persones dins d’una organització en funció de varis factors com la cultura, el clima, la motivació, el lideratge, la presa de decisions, la comunicació, la productivitat i la satisfacció laboral. 

 

Té l’objectiu de conèixer com la persona afecta a la organització i com aquesta afecta sobre el comportament de cada una de les persones. A l’actuar sobre aquestes interrelacions, es poden promoure millores que beneficiïn al conjunt. 

 

Per tal d’assolir aquest objectiu t’ajudem a adquirir habilitats, estratègies i tècniques per afrontar la situació laboral de forma satisfactòria. 

 

Organitzem regularment tallers, xerrades i formacions segons les necessitats específiques de cada organització.

Motius més freqüents de consulta:

  • Orientació acadèmica i laboral
  • Preparació de proves psicotècniques
  • Selecció de personal per empreses
  • Observació, anàlisi i diagnòstic de l’estat de l’empresa
  • Optimitzar el rendiment empresarial
  • Entrenament en lideratge i gestió del conflicte
  • Coaching personal, executiu i empresarial 
  • Millorar el clima laboral