Família

La teràpia familiar es un tipus de teràpia que ajuda als membres de la familia a millorar la comunicació i resoldre conflictes. 

 

En general, qualsevol situació o problema que afecti les relacions entre els membres de la família, el seu funcionament i el seu rol de suport, pot beneficiar-se de la teràpia familiar o sistèmica. De la mateixa manera qualsevol problema individual que afecti les seves relacions familiars i els seus contextos es beneficiaria d’un enfocament sistèmic. 

 

La teràpia familiar és útil en temps de crisi i també pel que fa a problemes de llarga durada. També és efectiva per prevenir problemes com alteracions del comportament o en les crisis de salut mental. 

 

Els principals objectius de la teràpia familiar són, la millora del funcionament de la família a diferents nivells; l’augment de la comprensió mútua i el suport emocional entre els membres de la mateixa i el desenvolupament d’estratègies d’afrontament i habilitats de resolució de problemes davant diferents dilemes i situacions de la vida.

Motius més freqüents de consulta:

  • Problemes matrimonials, inclosa la separació i el divorci.
  • Acolliment familiar, adopció i altres qüestions relacionades amb el cicle vital familiar i les etapes de transició.
  • Promoció d’habilitats parentals i millora del funcionament familiar.
  • Experiències traumàtiques, la pèrdua i el dol.
  • Alteració de la vida familiar a causa de conflictes socials, polítics i religiosos.
  • Trastorns psicosomàtics.
  • Trastorn de personalitat.
  • Habilitats Socials.
  • Abús d’alcohol i d’altres substàncies.