Equip

Alicia Aleix

Co-fundadora de CAPSI (2009)
Psicòloga clínica (adults i infantojuvenil)
Psicòloga de l’esport
Terapeuta EMDR
(Nivell I)

Anna Verdaguer

Psicòloga de la salut
Psicòloga de l’esport
Psicòloga de les organitzacions

Mariona Calvis

Co-fundadora de CAPSI (2009)
Psicòloga Infanto-Juvenil
Neuropsicòloga
Terapeuta en trastorn de l’espectre austista

Stéphanie Maia

Psicòloga clínica (adults i infantojuvenil)
Especialista en creixement sexual i de parella
Terapeuta EMDR
(Nivell I)

Xènia Sinfreu

Graduada en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Lleida

Séverine Barthe

Logopeda francesa i poliglota
Diplomada per la UFR de Medicina de Marseille (França)

Sylvie Carriere

Orientadora escolar i professional
LIGHTHOUSE