Gent gran

La psicogerontologia o psicologia de la gent gran és la branca de la psicologia especialitzada en l’estudi i el tractament de la salut psicològica de les persones d’edat avançada.

 

S’hi inclou l’estudi, l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de les habilitats cognitives que es poden veure perjudicades o alterades amb l’envelliment.

 

Envellir és part del cicle vital de les persones i és considerat com la tercera etapa de la vida. En ella s’inicia un deteriorament cognitiu.

 

L’envelliment normal o òptim fa referència a les condicions físiques, psicològiques, emocionals i socials de les persones quan arriben a aquesta etapa de la vida, a partir dels 65 anys, sense afectacions funcionals rellevants.

Organitzem regularment tallers, xerrades i formacions segons les necessitats específiques de cada organització.

Motius més freqüents de consulta:

  • Demències 
  • Patologia cerebrovascular (ACV o ictus)
  • Trastorns de conducta
  • Trastorns de l’estat d’ànim
  • Estimulació de funcions cognitives
  • Acompanyament en processos de dol
  • Disseny de plans de prevenció de l’estat físic, psicològic i social de la persona
  • Acompanyament de cuidadors per orientació i assessorament. 
  • Sobracàrrega del cuidador (Burn out)