Infantojuvenil

El principal objectiu que perseguim en l’atenció amb l’infant o adolescent és millorar el benestar emocional, físic i psicològic donant resposta a la problemàtica presentada.

 

També et podem ajudar a afavorir la relació entre iguals, millorar la relació i la comunicació familiar, així com el rendiment escolar i acadèmic.

 

Realitzem una avaluació clínica recollint informació de l’entorn de l’infant o adolescent (pares, escola, metges, etc.) i del propi jove a traves de proves psicològiques.

 

Aconseguint un vincle, es pretén afavorir l’adquisició d’habilitats, estratègies i tècniques per a que la persona pugui afrontar un problema determinat o un trastorn.

Motius més freqüents de consulta:

 • Trastorns de l’aprenentatge (TDAH, Dislèxia, etc.)
 • Fracàs escolar
 • Trastorns del comportament
 • Procés de Dol
 • Trastorns de l’espectre autista
 • Gestió emocions
 • Estats ansiosos, trastorns ansietat, atacs pànic
 • Habilitats Socials
 • Ansietat per separació
 • Adaptació a canvis vitals
 • Estat d’ànim i depressió
 • Motivació
 • Dificultats d’adaptació
 • Auto estima
 • Trastorns de conducta alimentària
 • Intel·ligència emocional
 • Fòbies/pors
 • Assetjament escolar (Bullying)
 • Trastorn Estrès Post – traumàtic
 • Separació i divorci o dificultats familiars
 • Trastorns del son (malsons, …)
 • Situacions de negligència física i emocional
 • Altes capacitats
 • Gelosia
 • Discapacitat
 • Timidesa
 • Addiccions
 • Obsessions
 • Control esfínters