Adults

El principal objectiu que perseguim en l’atenció amb l’adult és millorar el benestar emocional, físic i psicològic donant resposta a la problemàtica presentada.

 

Per tal d’assolir aquest objectiu t’ajudem a adquirir habilitats, estratègies i tècniques per a que puguis afrontar el problema o trastorn. En el cas que el que cerquis és un creixement personal, t’ajudem a optimitzar les pròpies habilitats.

Motius més freqüents de consulta:

 • Estat ansiós, trastorn d’ansietat o atac de pànic
 • Estrès
 • Baix estat d’ànim i/o depressió
 • Procés de Dol
 • Trastorn adaptatiu
 • Adaptació a canvis vitals
 • Fòbia/pors
 • Creixement personal
 • Trastorn per dèficit d’atenció i/o hiperactivitat (TDA/H)
 • Gestió emocions
 • Transtorn del son
 • Motivació
 • Trastorn de personalitat
 • Habilitats Socials
 • Trastorn Estrès Posttraumàtic
 • Autocontrol
 • Trastorn Bipolar
 • Auto estima
 • Obsessions
 • Intel·ligència emocional
 • Addiccions
 • Trastorn de conducta alimentària
 • Disfunció sexual