TERÀPIA ASSISTIDA AMB PSICODÈLICS: UN NOU HORITZÓ EN SALUT MENTAL

TERÀPIA ASSISTIDA AMB PSICODÈLICS: UN NOU HORITZÓ EN SALUT MENTAL

En els darrers anys, la teràpia assistida amb psicodèlics (TAP) ha experimentat un ressorgiment notable en el camp de la salut mental. Després de dècades d’investigació i desenvolupament, aquesta teràpia innovadora es posiciona com una alternativa prometedora per al tractament de diverses condicions, incloent el trastorn d’estrès posttraumàtic (TEPT), depressió, ansietat i addiccions.

UN ENFOCAMENT TERAPÈUTIC AMB ARRELS ANCESTRALS

L’ús de substàncies psicodèliques amb finalitats terapèutiques i cerimonials es remunta a milers d’anys en diverses cultures de tot el món. No obstant això, a partir dels anys seixanta, aquestes substàncies estaven sotmeses a una forta restricció pel seu potencial d’abús, desconeixement i estigmatització. En els darrers anys, hi ha hagut un interès renovat per les propietats terapèutiques dels psicodèlics, promoguts per nous estudis científics que donen suport a la seva efectivitat i seguretat en entorns controlats.

ELS PRINCIPALS AVENÇOS EN LA TAP

1. Aprovacions reguladores:

El 2020, l’Administració dels Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA) va concedir la designació de “teràpia avançada” a la psilocibina per al tractament del TEPT. Aquesta fita marca un pas crucial cap a l’aprovació eventual de la TAP per a aquesta condició.

2. Nous estudis clínics:

Nombrosos estudis clínics han demostrat l’efectivitat de la TAP en el tractament de diverses condicions. Alguns dels resultats més rellevants inclouen:

Trastorn per Estrès Posttraumàtic: l’MDMA i psilocibina han demostrat ser altament eficaços per reduir els símptomes deTEPT, incloent la reexperimentació, l’evitació i la hipervigilància.

Depressió: la psilocibina i la ketamina han mostrat resultats positius en la reducció de la simptomatologia depressiva, fins i tot en els casos resistents a altres tractaments.

Ansietat: la psilocibina i la LSD s’han demostrat eficaços en el tractament de l’ansietat generalitzada, el trastorn d’ansietat social i el trastorn obsessiu-compulsiu.

Addiccions: la psilocibina i l’ayahuasca han mostrat potencial en el tractament de l’addicció a la nicotina, l’alcohol i la cocaïna.

3. Desenvolupament de noves formulacions:

S’estan desenvolupant noves formulacions psicodèliques, com la psilocibina sintètica i l’ayahuasca anàloga, que podrien oferir una major seguretat i confort d’administració.

4. Augment de la inversió:

L’interès per la TAP ha atret una important inversió per part de les empreses farmacèutiques i els fons de capital de risc, que promou la investigació i el desenvolupament de nous tractaments.

5. Creixement de la comunitat:

Cada vegada hi ha més persones interessades en la TAP, que ha promogut la creació d’associacions de pacients, clíniques especialitzades i esdeveniments informatius.

DESAFIAMENTS EN AQUEST CAMP

Malgrat els avenços, la TAP encara s’enfronta a alguns reptes:

– Un accés limitat: la TAP encara no està àmpliament disponible a causa de les restriccions legals i la manca de professionals formats.

– El cost elevat: els tractaments amb psicodèlics poden ser costosos, cosa que limita la seva accessibilitat per a alguns pacients.

– L’estigmatització: Hi ha un estigma social associat a psicodèlics que poden dissuadir alguns pacients que busquen aquest tipus de tractament.

DARRERES NOVETATS EN AUTORITZACIONS MUNDIALS PER A LES TERÀPIES PSICODÈLIQUES:

Any 2023:

Austràlia:

– Juliol de 2023: Es van convertir al primer país a reclassificar a nivell nacional la psilocibina i la MDMA com a medicaments, permetent el seu ús assistit per psicoteràpia per tractar condicions específiques de salut mental.

– Psiquiatres autoritzats poden receptar psilocibina per a la depressió resistent al tractament.

– La MDMA està autoritzada per al TEPT.

– La investigació continua explorant l’aplicació d’altres psicodèlics per a diverses afeccions.

Estats Units:

– La FDA aprova l’esketamina (Spravato) per al trastorn depressiu més gran resistent al tractament (TDM-R).

– La FDA concedeix la designació de teràpia innovadora a la psilocibina per al TDM-R.

Canadà:

–  Health Canada aprova la psilocibina per al TDM-R.

Suïssa:

– Basilea aprova la psilocibina per al TDM-R.

Any 2022:

Portugal:

– Despenalitza totes les drogues per a ús personal.

UN FUTUR PROMETEDOR

La TAP és en un moment crucial del seu desenvolupament. Els avenços científics, les aprovacions reguladores i el creixent interès del públic prediuen un futur prometedor per a aquesta teràpia innovadora. La TAP és probable que es converteixi en una eina fonamental per al tractament de diverses condicions de salut mental en els propers anys.

La TAP representa un nou horitzó en salut mental. Els avenços en la investigació, el desenvolupament i la regulació, juntament amb el suport creixent de la comunitat, busquen el camí que aquesta teràpia innovadora proporciona esperança i benestar a un nombre més gran de persones.

RECURSOS DE CONSULTA PER AMPLIAR INFORMACIÓ:

Beckley Foundation:  https://www.beckleyfoundation.org/

MAPS:  https://www.maps.org/

Johns Hopkins Center for Psychedelic and Consciousness Research: https://hopkinspsychedelic.org

Imperial College Centre for Psychedelic Research: https://www.imperial.ac.uk/psychedelic-research-centre/Segueix-nos a:

@capsiandorra
@capsiandorra