QUINES SON LES PROFESSIONS EMERGENTS ?

QUINES SON LES PROFESSIONS EMERGENTS ?

La innovació tecnològica i la globalització han revolucionat el món del treball.

Els sectors professionals més tradicionals s’estan transformant i s’estan generant noves oportunitats de feina que ni tan sols s’havien previst.

Una de les característiques de l’actual mercat laboral és la rapidesa en la qual sorgeixen noves professions i la necessitat dels seus professionals d’estar en contínua formació. Per això, conèixer les tendències dels diferents sectors econòmics i les oportunitats professionals que generen són aspectes clau per a prendre les decisions adequades en la teva trajectòria acadèmica i professional.

A continuació, des de l’equip de CAPSI us presentem els sectors que es preveu que ofereixin majors oportunitats laborals en els pròxims anys i les professions relacionades.

Medi ambient : S’estimen grans inversions públiques i privades en el sector del medi ambient, especialment, en l’àmbit de les energies renovables, el transport sostenible, les infraestructures verdes i la gestió del medi ambient. En aquest sector es necessiten perfils molt diversos, des de professionals que estudiïn com minimitzar l’impacte ambiental de les empreses, fins a enginyers capaços d’avançar en el desenvolupament de les energies renovables.

            Professions : Consultor de medi ambient – Tècnic en salut ambiental – Agent de conservació ambiental – Especialista en energies renovables – Especialista en gestió de residus – Especialista en sostenibilitat – Assessor en eficiència energètica – Tècnic en espais naturals – Enginyer ambiental.

Tecnologia, informàtica i telecomunicacions : Les TIC estan agafant un paper molt important en els diferents camps professionals. Molts serveis i productes que ofereixen les empreses estan lligats al sector digital. Per aquest motiu, la demanda de perfils professionals especialitzats en àrees com la informàtica, sistemes de xarxes, ciència de dades i intel·ligència artificial és molt freqüent actualment i s’augura que continuarà creixent en el futur.

            Professions : Enginyer de sistemes – Programador – Data Architect *– Data analyst*Data scientist* – Enginyer en el núvol – Especialista en intel·ligència artificial – Especialista en ciberseguretat – Frontend developer*.

Educació. La necessitat de realitzar una reforma integral de l’educació i la inclusió de les noves tecnologies a les aules requereixen professionals altament qualificats per a enfrontar-se als nous reptes dels contextos educatius.

            Professions : Expert en tecnologia educativa (EdTech) – Director de centre educatiu – Orientats psicopedagògic – Mestre d’educació especial- Expert en metodologies educatives innovadores – Expert en educació personalitzada.

Sanitat i serveis sociosanitaris : L’envelliment de la població i la preocupació pel benestar físic i mental generaran oportunitats d’ocupació en aquest sector per a cobrir les corresponents necessitats. Així mateix, l’estrès, les fòbies o les addiccions són problemes de la societat actual en els quals els professionals de la psicologia i la salut trobaran oportunitats d’ocupació.

            Professions : Metge especialista – Infermer especialista – Tècnic en atenció a persones grans – psicòleg clínic – Psiquiatre – Psicòleg especialista – Psicoterapeuta

Transport i logística : L’auge del comerç electrònic i el trànsit internacional han generat recents oportunitats d’ocupació relatives a la gestió de la cadena de subministrament i el transport de mercaderies. Alguns dels perfils de logística més sol·licitats els trobaràs en la següent llista.

            Professions : Director de logística – Director comercial – Responsable de compres – Responsable d’exportació i importació – Responsable d’aprovisionament – Supply Chain Manager*.

Vendes, màrqueting i contingut : L’augment de vendes a través del comerç electrònic ha crescut exponencialment en els últims anys. Davant això, les empreses estan invertint cada vegada més recursos en la seva activitat digital. Els llocs relacionats amb el desenvolupament empresarial, l’estratègia corporativa, el màrqueting digital i la creació de continguts són demandats en un gran nombre d’empreses i es preveu que el continuïn sent.

            Professions : Especialista en desenvolupament de negocis – Assessor estratègic – Consultor de desenvolupament empresarial – Expert en comerç electrònic – Community manager*Content manager *– Assessor de marca personal – Expert en màrqueting digital.

Apareixen noves professions i les que coneixem canvien de format. LA FORMACIÓ CONTÍNUA tindrà un paper clau. Formar-se al llarg de la seva vida serà fonamental perquè cada treballador es pugui adaptar a tots els canvis que es produiran en el mercat laboral.

Definicions:

El Data Architect o arquitecte de dades: és un especialista en la recopilació, l’emmagatzematge i l’anàlisi de grans quantitats de dades amb finalitats estratègiques.

El Data Analyst o analista de dades : recopila, gestiona i interpreta conjunts de dades per prendre decisions estratègiques en una empresa o organització de qualsevol sector.

El Data Scientist o científic de dades : s’encarrega d’extreure i analitzar enormes volums de dades procedents de múltiples fonts per a transformar-los en informació de valor.

Fronten developeer : assegura que els visitants del lloc web puguin interactuar fàcilment amb la pàgina. Ho fan a través de la combinació de disseny, tecnologia i programació per codificar l’aparença d’un lloc web, a més de cuidar de la depuració.

Supply Chain Manager : El gestor de la cadena de subministrament coordina, organitza i supervisa totes les activitats involucrades en la identificació, adquisició, producció i distribució dels béns de venda.

Content manager : Un gestor de continguts és un professional que té un paper únic en el desenvolupament de la marca de l’empresa i l’establiment de la seva presència en línia. Aquest treball implica supervisar estratègies de màrqueting que comprometin als clients i garanteixin que estan satisfets amb el que els productes o serveis de l’empresa els ofereixen.

Community manager : Els gestors comunitaris serveixen de cara a una empresa. Generalment són responsables de gestionar les comunicacions en ambdues direccions. Els gestors comunitaris participen en diverses activitats com comunicacions, relacions públiques, xarxes socials, esdeveniments i creació de continguts.

PER A MÉS INFORMACIÓ, contactar el centre Capsi o bé al Tel: 342008.

Informació extreta i traduida del lloc web:

https://www.educaweb.com/contenidos/laborales/nuevas-profesiones/cuales-son-sectores-emergentes/Segueix-nos a:

@capsiandorra
@capsiandorra