ELS TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN L’AMBIT ESPORTIU

ELS TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN L’AMBIT ESPORTIU

El terme TCA s’usa per denominar les pertorbacions psicològiques que causen anomalies greus en el comportament de la ingesta i comporten alteracions que desencadenen seriosos problemes de salut. 

Segons les investigacions realitzades en aquesta temàtica, s’ha comprovat que la prevalença detectada en l’àmbit esportiu sobre TCA es manifesta superior a la trobada en la població general. 

Com a dades d’interès, se sap que els TCA són més habituals en esports individuals que en esports d’equip, són més freqüents en esportistes d’elit o que pretenen ser-ho que en practicants corrents i són més típics en adolescents que en adults. 

Dins de la població d’esportistes, apareix una prevalença superior en dones que en homes, però, cal destacar un augment de la presència de TCA en la població d’esportistes homes. 

També s’ha demostrat que, els esports aeròbics mostren ser més propensos a presentar TCA que els esports anaeròbics. 

INDEX DE LA GUIA

1- ELS FACTORS IMPLICATS EN ELS TCA

2- ESPORTS QUE PRESENTEN MÉS RISC DE DESENVOLUPAR TCA

3- ELS TCA MÉS FREQÜENTS EN L’ESPORT

4- CONSEQÜÈNCIES DELS TCA SOBRE L’ESPORTISTA

5- LES CREENCES ASSOCIADES AL TCA EN ESPORTISTES

6- PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN LA DETECCIO D’UN POSSIBLE TCA

7- PAUTES PREVENTIVES D’ACTUACIÓ EN L’ENTORN ESPORTIU

En la GUIA que us adjuntem trobareu informació més detallada sobre els TCA i com fer-los front en l’àmbit esportiu.

Referències

Alonso, J. (2006). Trastornos de la Conducta Alimentaria y deporte. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía

American Psychiatric Association (2002). Diagnostic and statistical manual of mental dirsorders. DSM IV      

Dosil, J. (2003). Trastornos de alimentación en el deporte. Sevilla: Wanceulen

Dosil, J. (2004). Psicología de la actividad física y del deporte. Madrid: McGraw-Hill.

Dosil, J., Díaz-Ceballos, I., Viñolas, A., y Díaz-Fernández, O. (2012). Prevención y detección de los trastornos de alimentación en deportistas de alto rendimiento. Cuadernos de Psicología del Deporte, 12.

Dosil, J. & Diaz, I. (2012). Trastornos de la alimentación en deportistas de alto rendimiento. Asociación cántabra de psicología del deporte.

Durán, L., Jiménez, P., Ruiz, L., Jiménez, F. y Camacho, M. (2006). Trastornos de la Alimentación y Deporte. Archivos de Medicina del Deporte. 

Galilea, B. (2000). Conducta alimentaria y rendimiento deportivo. Apunts. Educación Física y Deportes.

Marquez, S. (2008). Trastornos alimentarios en el deporte: factores de riesgo, consecuencias sobre la salud, tratamiento y prevención. Departamento de Educación Física y Deportiva e Instituto de Biomedicina. Universidad de León. España.

Organización Mundial de la Salud (1992). Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. Décima Revisión.Segueix-nos a:

@capsiandorra
@capsiandorra