AJUDA AL TEU FILL A ESTABLIR UN HÀBIT

AJUDA AL TEU FILL A ESTABLIR UN HÀBIT

Aconseguir que els teus fills assoleixin un nou hàbit resulta tot un repte per als pares. En aquest article t’oferim tècniques i recomanacions per ajudar als teus fills a aprendre nous comportaments i establir hàbits, com per exemple, parar la taula, dutxar-se sol, recollir les joguines després d’haver jugat una estona, rentar-se les dents, etc.

Per a establir noves rutines o hàbits en els teus fills et recomanem:

Fomenta els hàbits des de ben petits! Des d’edats primerenques ja pots començar a ajudar-los a aprendre nous comportaments i hàbits.

El teu fill aprèn amb l’exemple! Els nens copien tot allò que veuen. Així que tu pots ser un exemple per ell/a.

Defineix horaris. Escull els horaris que millor s’ajustin a la dinàmica familiar. Tenir hores definides per menjar, dormir, banyar-se, estudiar, jugar, etc. facilitarà l’aprenentatge i adquisició d’aquestes rutines. Podeu tenir un horari amb dibuixos que permeti visualitzar els passos a seguir per hores. Podeu també acompanyar amb un rellotge d’agulles que quedi a la seva alçada.

Utilitza reforçadors per tal d’ajudar a instal·lar l’hàbit. Qualsevol conducta apresa requereix de reforçadors per a que s’instal·li i es mantingui en el temps. Per exemple, quan un nen aprèn a dir les primeres síl·labes el reforç social que obté dels pares (compliments, alegria, aplaudiments…) actua com a reforç per a que avanci en el llenguatge.

  • Els reforçadors poden ser intrínsecs: és a dir els beneficis els obtens amb el propi comportament. Per exemple tenir un bon estat de salut pel fet de practicar esport. O bé, extrínsecs: és a dir oferts per l’entorn. Per exemple elogis que obtens dels amics per com et veus físicament després de portar 3 mesos al gimnàs.
  • Els reforçadors extrínsecs poden ser materials (caramels, regals, permís per veure la televisió, jugar a videojocs, triar les postres, anar al cinema, etc.) o socials (somriures, elogis, atenció, carícies, sortides junts, etc.).
  • En general els reforçadors més pràctics seran aquells que pots administrar amb continuïtat. Per exemple, anar al parc a jugar una estona.
  • Sempre hem de procurar que el reforçador sigui la conseqüència natural de l’activitat. Per exemple, el reforçador natural de la lectura serà el plaer pel qual es llegeix i no els premis que podem concedir (al principi) per estimular la lectura.
  • Els reforçadors escollits han d’estar en equilibri respecte a la dificultat o esforç per dur a terme el comportament que desitgem. Per exemple, si compres una bicicleta al teu fill per haver aprovat un examen després et resultarà difícil trobar un reforçador eficient pel final de l’avaluació.
  • Utilitza diversos reforçadors per evitar que perdin la seva potència reforçadora.Proporciona els reforçadors de forma immediata a la conducta. Al principi, cal reforçar la conducta contínuament fins a arribar a una freqüència òptima i després, gradualment, podem passar a un reforçament intermitent.


Comunica’t amb el teu fill! Quan et disposis a ajudar al teu fill a desenvolupar una nova conducta, especifica clarament què esperes i com t’agradaria que fos. Ajusta els objectius a la seva edat. Cal triar els reforçadors adequats per cada infant i inclús el pots involucrar en aquesta decisió. Programeu com es farà per obtenir aquests reforçadors.Una tècnica útil per a ajudar al teu fill/a a aprendre nous comportaments és el MODELATGE O ENCADENAMENT DE CONCUCTES.

Consisteix en el reforçament dels petits passos necessaris per a aconseguir una conducta final. En aquest camí reforçarem els primers passos per aconseguir el comportament encara que no sigui el comportament desitjat i segons s’avança progressivament anirem extingint totalment les aproximacions prèvies no tan similars. 

Per exemple: per parlar, els pares reforcen qualsevol so que s’aproximi a una paraula. Però un cop pronuncia la paraula ja no atenen a qualsevol so.

Així per a dur a terme aquesta tècnica cal determinar el nombre de passos intermedis per arribar a la conducta objectiu i aplicar el/s reforçador/s en cada fase.

Es considerarà una conducta intermèdia suficientment consolidada quan es doni de forma adequada entre 7-8 de cada 10 cops. Això ens indicarà que podem passar a la següent fase.

Per ajudar en cada pas intermedi es pot utilitzar la incitació (indicació verbal que orientarà el comportament que desitgem emetre), l’ajuda física (ajuda motriu que facilitarà el comportament) o la imitació (fem de models per a que ens imitin).

Per exemple:  imaginem que hem triat com a conducta objectiu que el teu fill aprengui a rentar-se les dents tot sol.

Dividirem la conducta final (tot el procés) en diferents passos (ficar pasta al raspall, raspallar les dents per la zona exterior, raspallar per la zona interior, raspallar la llengua, glop d’aigua i esbandir, escopir l’espuma i netejar el raspall).

Li explicarem al nostre fill que cada cop que aconsegueixi la conducta podrà triar el conte de la nit (reforçador). El primer reforçador el donarem només en el primer pas (ficar pasta). En la resta de passos de moment l’ajudarem nosaltres. Farem repetir aquest pas vàries vegades fins haver estat consolidat. Un cop consolidat passarem a fer el 1r pas i el 2n pas (ficar pasta i raspallar la part exterior) tot sol i només així podrà obtenir el reforçador. Així successivament fins aconseguir el comportament final. Per ajudar en el pas de ficar la pasta podem ajudar-lo amb una indicació verbal “ara obriràs la pasta de dents i aplicaràs una mica sobre el raspall”. Per explicar quina pressió utilitzar a l’hora de raspallar les dents podem aplicar una ajuda física, és a dir, ajudar-lo amb la nostra mà mentre farà els moviments. Per explicar-li com esbandir i escopir podem utilitzar la imitació, és a dir, nosaltres farem de models demanant que faci el mateix que nosaltres.


Pots aplicar aquest procediment per a qualsevol nou comportament que et proposis amb el teu fill/a: parar la taula, ajudar a recollir els plats, fer els deures, dutxar-se sol, aprendre a escriure, ….


Ajudar als infants a desenvolupar nous hàbits té múltiples beneficis:

  • L’autonomia els ofereix seguretat! Tot allò que és nou i desconegut acostuma a ser per nosaltres una font d’inseguretat i por. Tenir esquemes interns definits, saber què fer en cada moment i saber com fer-ho l’ajuda a sentir-se més tranquil i segur. 
  • Estimularàs la seva concentració i atenció! Tenir rutines permet focalitzar-se en allò important, el teu fill/a tindrà referències sobre el què s’ha de fer. Els ajuda a tenir una millor percepció del temps i aprendre a gestionar-lo.
  • Seran adults més perseverants i constants! Ajudar-los a organitzar-se segons horaris associats a rutines els ajudarà a adquirir aprenentatges associats a valors com la responsabilitat, l’esforç i la constància.
  • Millorarà l’ambient familiar! Aprendre des de ben petits que tenim responsabilitats ajudarà a prevenir discussions innecessàries a casa. Els ajudarà a que es sentin part d’un equip i per tant a fer-se responsable sobre el que fa per ell i pels demès. Així  treballareu  valors com la cooperació i la solidaritat.


Recorda que la creació d’hàbits i rutines en els nens i nenes és un procés que requereix paciència i treball en família.

FONTS CONSULTADES

ALGUERO, M. (2021). La importancia de los hábitos y las rutinas para los niños y bebés. Extret del lloc web: https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/la-importancia-de-los-habitos-y-las-rutinas-para-los-ninos/


BARRACA MAIRAL, J. (2014). Técnicas de modificación de conducta. Una guía para su puesta en práctica. Madrid: Síntesis..


GARABAYA, C (2022). Cómo crear hábitos y rutinas en los niños. Extret del lloc web: https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-crear-habitos-y-rutinas-en-los-ninos/


Material curs VII Formació de terapeutes TEA i TGD (2008-2009) – Fundació per l’Intervenció Primerenca de l’Autisme (FIPA)


PORTAL EDUCAPEQUES (2017). ¿Cómo crear hábitos y rutines en los ninos? Extret del lloc web: https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/como-crear-habitos-y-rutinas-en-los-ninos.htmlSegueix-nos a:

@capsiandorra
@capsiandorra