QUAN EL COS PARLA PER LA MENT: EXPLORANT EL TRASTORN DE CONVERSIÓ.

QUAN EL COS PARLA PER LA MENT: EXPLORANT EL TRASTORN DE CONVERSIÓ.

En el complex escenari de la salut mental, existeixen fenòmens que repten les fronteres entre el que entenem com a ment i cos. Un d’aquests fenòmens intrigants és el trastorn de conversió, una condició on l’angoixa emocional es tradueix misteriosament en símptomes físics sense una causa mèdica identificable.

Imagina despertar un dia amb la sensació que les teves cames ja no t’atenen, o experimentar ceguera inesperadament enmig d’una conversa, sense identificar una lesió evident que ho justifiqui. Aquests són alguns dels exemples que poden manifestar-se en el trastorn de conversió, una condició que repta les nocions convencionals de salut i malaltia.

En aquest article, accedirem en el fascinant món del trastorn de conversió, explorant la seva complexitat i reflexionant sobre l’impacte en la vida d’aquells que l’experimenten.

QUÈ ÉS EL TRASTORN DE CONVERSIÓ O DE SÍMPTOMES NEUROLÒGICS FUNCIONALES?

El trastorn de conversió, conegut també com a trastorn de símptomes neurològics funcionals segons el DSM-V, és una condició que es caracteritza per la presència de símptomes físics o sensorials significatius, com paràlisis, tremolors, ceguera o convulsions, que no poden ser explicats per causes mèdiques o neurològiques identificables.

Aquests símptomes poden ser molt incapacitants i poden interferir significativament en la vida diària de l’individu. Aquesta condició s’atribueix a una etiologia psicògena, és a dir, aquells símptomes que no tenen una causa física clara i que es creu que té un origen psicològic o emocional. Tot i que a l’inici el quadre clínic pot suggerir un origen neurològic, en molts casos és producte d’un esdeveniment traumàtic, d’estrès o ansietat.

En molts casos, acostumen a confondre’s amb un trastorn somàtic, per la similitud de símptomes. Contràriament, en el cas del trastorn de conversió, es desconeix la causa associada a l’aparició dels símptomes, fet que dificulta arribar a un diagnòstic clar.

SÍMPTOMES

Els símptomes dels trastorns de conversió poden evolucionar àmpliament i afectar a diferents sistemes del cos. Generalment, es poden classificar en tres categories: símptomes motors, sensorials i crisis no epilèptiques o convulsions.

Alguns dels símptomes més comuns inclouen:

  • Paràlisi o debilitat muscular: l’individu pot experimentar una pèrdua sobtada de la capacitat per moure una part del cos, com un braç o una cama, malgrat que no hi hagi cap causa neurològica evident.
  • Trastorns de la marxa: La persona pot experimentar dificultats per caminar o una alteració en la marxa, com una coixera, sense lesió física aparent.
  • Pèrdua sensorial: L’individu experimenta pèrdua de la sensació en una part del cos, com la pèrdua de visió o audició.
  • Símptomes gastrointestinals: Això pot incloure malestar gastrointestinal, com mal abdominal, nàusees, vòmits o canvis en els hàbits intestinals.
  • Dificultats respiratòries: Algunes persones amb símptomes de conversió poden experimentar dificultats respiratòries, com sensació de manca d’aire o respiració superficial.

DIAGNÒSTIC I CAUSES

El diagnòstic dels trastorns de conversió pot esdevenir un repte, ja que els símptomes són similars a condicions mèdiques orgàniques i requereixen una avaluació exhaustiva per descartar possibles causes. Això implica dur a terme proves mèdiques i neurològiques per excloure altres afeccions i avaluar la relació entre els símptomes i els factors emocionals o psicològics adherits.

Així mateix, actualment les causes són desconegudes, tot atenint-nos a una combinació entre factors biològics, psicològics i socials. S’ha suggerit que l’estrès emocional, el trauma passat, els conflictes interpersonals i els problemes psicològics poden jugar un paper important en el desenvolupament d’aquest trastorn.

En conclusió, els trastorns de conversió són una condició complicada que dificulta la comprensió entre la relació ment i cos. Podem brindar un tractament efectiu i millorar la qualitat de vida de les persones que experimenten aquesta condició mitjançant un enfocament integrador que consideri tant els aspectes físics com emocionals. No obstant això, la manca d’informació requereix investigació addicional per entendre les causes i els mecanismes implícits del trastorn, així com desenvolupar millors tractaments en el futur.

FONTS CONSULTADES:

Aragón, R. (2022, 16 diciembre). Trastorno de conversión: qué es, síntomas y tratamiento. eSalud. https://www.esalud.com/trastorno-de-conversion/

Montseny, F. (2023, 10 abril). Trastorno de conversión (trastorno de síntomas neurológicos funcionales). Kibbutz Psicología. https://kibbutzpsicologia.com/trastorno-de-conversion-trastorno-de-sintomas-neurologicos-funcionales/

Garrigós, N. S., Valles, N. L., Chocán, N. B., Palacios, B. M., Sarto, A. C. G., & Bueno, M.

T. B. (2022). Trastorno de conversión: trastorno de síntomas neurológicos funcionales. Revista Sanitaria de Investigación3(7), 74.

Dorado Dols, M. C. (2021). Tratamientos psicológicos para el abordaje del trastorno

neurológico funcional: una revisión sistemática.Segueix-nos a:

@capsiandorra
@capsiandorra