MOTIVA’T

MOTIVA’T

La motivació no és el que creieu !

Es confón sovint la motivació i l’interès que es porta cap a certes tasques. La motivació és l’ipuls que ens porta a actuar, que ens posa en moviment, la raó per la qual treballem, a diferencia del que ens agrada fer.

És propi a cadascú (intrínsec), per això resulta inútil voler “motivar” algú des de l’exterior. En canvi, és molt important preguntar-se sobre les pròpies motivacions (i aquelles dels èssers propers) per comprendre la nostra relació amb el treball i els estudis.

La teoria de la motivació i de les necessitats segons Maslow

És el psicòleg americà Abraham Maslow (1908-1970) el primer en interessar-se per la noció de motivació. L’any 1956, publica « Motivation and Personality », un llibre que obrirà la via a noves investigacions sobre la psicologia del treball. Les seves investigacions han desembocat cap a diverses conclusions que es poden resumir en lo següent:

  • La motivació està lligada a necessitats no satisfetes: els individus es posen en moviment per assolir necessitats
  • Aquestes necessitats no tenen totes la mateixa importància (la mateixa “urgència”): es pot establir una jerarquia de les necessitats, que Maslow representa amb la forma d’una piràmide de cinc pisos per a cinc tipus de necessitats diferents
  • Des del moment en que un tipus de necessitat està satisfeta, l’individu busca a satisfer les necessitats d’un ordre superior, fins a aconseguir l’assoliment personal.

Una altra conclusió important de Maslow és que les necessitats dels individus evolucionen amb el temps, ja que depenen en part d’elements ambientals i de la situació en la que la persona es troba. Maslow – que estaba convençut que l’objectiu, conscient o inconscient, de tot individu és la realització de sí mateix – tenia una visió dinàmica de les necessitats i per lo tant, de les motivacions. La conclusió és que les motivacions són canviants i evolucionen, per això un test de motivació no és estable i s’ha de re-actualitzar.

Maslow ha demostrat que la seva piràmide de les necessitats és vàlida per a tots els humans, tot i que cada pis de necessitats agafa un contingut diferent segons les cultures i el nivell de desenvolupament del país considerat.

La piràmide de MASLOW

Algunes crítiques posen en causa la universalitat de la jerarquia de les necessitats argumentant que alguns individus poden voler omplir necessitats d’un nivell donat sense haver satisfet el nivell inferior.

Encara que va ser elaborada als anys 50 i malgrat aquestes crítiques, la teoria de Maslow segueix sent una referència avui en dia i és àmpliament utilitzada en psicologia del treball, en management i en l’estudi del comportament del consumidor en el sector de la publicitat, per exemple.

Per aprofundir aquest assumpte, podeu llegir una altra obra de Maslow: “De la motivació a la plenitud (2013)”.

A partir de les investigacions de Maslow, Lighthouse ha concebut un test de motivacions adaptat a la cultura i a la percepció del treball dels joves, ja que en matèria de psicologia del treball, hi ha moltes diferències d’un país a l’altre.Segueix-nos a:

@capsiandorra
@capsiandorra