MELTDOWN, SHUTDOWN I BURNOUT EN L’AUTISME. Una guia per comprendre i afrontar-los.

MELTDOWN, SHUTDOWN I BURNOUT EN L’AUTISME. Una guia per comprendre i afrontar-los.

Dins l’univers del Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), hi ha tres termes que probablement sentiràs darrerament i que sovint generen confusió i preocupació: meltdown, shutdown i burnout. Si bé aquests conceptes comparteixen algunes similituds, és fonamental comprendre’n les diferències i les característiques úniques per poder donar suport de manera efectiva a les persones amb TEA que els experimenten.

El MELTDOWN: Un estat de col·lapse emocional

El meltdown (o col·lapse) s’assembla a una tempesta emocional sobtada i intensa. Es caracteritza per una aclaparadora sensació de descontrol, que es pot manifestar a través de plors, crits, rebequeries o fins i tot comportaments autolesius.

Què pot desencadenar un meltdown?

Els detonants d’un meltdown són diversos i varien de persona a persona. Alguns exemples comuns inclouen:

• Sobrecàrrega sensorial: Exposició a estímuls sensorials intensos o aclaparadors, com ara sorolls forts, llums brillants o multituds.

• Dificultats de comunicació: Frustració en no poder expressar o comprendre idees i necessitats de manera efectiva.

• Canvis inesperats: Alteracions a la rutina o als plans poden generar ansietat.

• Estrès emocional: Situacions com ara exàmens, conflictes socials o esdeveniments traumàtics poden sobrecarregar la capacitat emocional.

Com podem recolzar una persona durant un meltdown?

És crucial mantenir la calma i evitar reprimir o castigar la persona. El més important és crear un entorn segur i sensorialment tranquil. Algunes estratègies útils inclouen:

 • Allunyar la persona de l’estímul desencadenant.
 • Parlar amb veu suau i tranquil·litzadora.
 • Oferir suport físic, com una abraçada o una carícia a l’esquena (sempre que siguis persona propera).
 • Validar les emocions de la persona.
 • Evitar el contacte visual directe si resulta aclaparador.
 • Quan la crisi hagi passat, oferir a la persona un espai tranquil per recuperar-se.

SHUTDOWN: Un refugi cap a l’interior

A diferència del meltdown, el shutdown (o apagada) es caracteritza per una retirada sobtada del món exterior. La persona s’aïlla, deixant de respondre estímuls o interactuar amb el seu entorn. Pot manifestar-se amb letargia, apatia, manca de resposta verbal o fins i tot mirada fixa.

Què provoca un shutdown?

Els shutdowns solen ser una resposta d’autoregulació davant de la sobrecàrrega sensorial o emocional. Entre les causes comunes es troben:

 • L’exposició perllongada a estímuls aclaparadors.
 • Situacions socials exigents o conflictives.
 • Manca de son o descans.
 • Dificultats per processar informació sensorial o emocional.

Com podem recolzar una persona durant un shutdown?

Com en el cas del meltdown, la calma i la comprensió són claus. És important crear un ambient tranquil i segur, lliure d’estímuls excessius. Algunes estratègies útils inclouen:

 • Parlar en veu baixa i tranquil·litzadora.
 • Evitar forçar la interacció o el contacte visual.
 • Oferir a la persona un espai o activitat que li resulti reconfortant.
 • Permetre que la persona es recuperi al seu propi ritme.
 • Si el shutdown és prolongat o intens, cercar ajuda professional.

BURNOUT: La flama que s’apaga

El burnout (o esgotament) no es produeix de forma sobtada, sinó que és el resultat d’una exposició perllongada a alts nivells d’estrès i demandes sense descans o recuperació adequats. En el context del TEA, el burnout es pot manifestar amb:

 • Fatiga física i mental extrema.
 • Dificultat per concentrar-se o pensar amb claredat.
 • Irritabilitat i canvis d‘humor.
 • Pèrdua d’interès en activitats que gaudien abans.
 • Símptomes físics com mals de cap, problemes digestius o alteracions del son.

Quins factors contribueixen al burnout?

Les persones amb TEA són més propenses al burnout a causa de diversos factors, com ara:

 • Les dificultats per gestionar estrès i emocions.
 • La necessitat de més estructura i previsibilitat a la rutina.
 • Majors demandes sensorials a l’entorn.
 • Disposen de menys suport social i emocional.
 • Les dificultats per comunicar les seves necessitats.

Com podem prevenir el burnout?

Si bé el burnout pot ser un repte significatiu, hi ha estratègies per prevenir-lo o minimitzar-ne el seu impacte:

 • Cal establir una rutina diària estructurada i predictible.
 • Identificar i limitar els desencadenants d‘estrès sensorial i emocional.
 • Fomentar un estil de vida saludable que inclogui uns hàbits de son adequats, una alimentació equilibrada i activitat física regular.
 • Desenvolupar estratègies d’afrontament efectives per a l’estrès, com ara tècniques de relaxació o mindfulness.
 • Facilitar espais de suport social i emocional a la persona amb TEA, fomentant la comunicació oberta i la comprensió.
 • Buscar ajuda professional especialitzada en TEA i maneig de l’estrès.

Si bé el meltdown, el shutdown i el burnout poden ser experiències desafiadores per a les persones amb TEA i les seves famílies, és important recordar que no estan sols. Amb la comprensió adequada, el suport i les estratègies efectives, aquestes dificultats poden ser superades.

FONTS CONSULTADES:

Autisme Espanya: https://autismo.org.es/

Federació Autisme Espanya: https://autismo.org.es/

Fundació Asperger Espanya: https://www.asperger.es/

Autisme Europa: https://www.autismeurope.org/

@capsiandorra
@capsiandorra
@capsiandorra