LA GELOSIA EN LES RELACIONS DE PARELLA

LA GELOSIA EN LES RELACIONS DE PARELLA

La gelosia és una emoció humana complexa que ha estat objecte d’estudi i d’interès des de temps antics. Experimentar gelosia pot ser una experiència emocional intensa i pertorbadora que afecta les relacions personals. En aquest article, explorarem en profunditat la gelosia, analitzant-ne les causes, manifestacions i conseqüències, així com estratègies per manejar la gelosia de manera saludable i construir relacions més sòlides.

QUÈ ÉS LA GELOSIA?

La gelosia és una resposta emocional que sorgeix quan una persona percep una amenaça, real o imaginària, cap a una relació important i la possibilitat de perdre-la.

En algun moment de les nostres vides tots hem experimentat o podem experimentar gelosia i és important tenir present que és una emoció natural i comú en les persones però que cal aprendre a gestionar. Com a resultat, una de les coses més crucials és ser-ne conscient, poder descriure-la, poder escoltar les necessitats que ens comunica aquest sentiment i saber com satisfer aquestes necessitats. Per tant, és absurd jutjar o negar aquesta emoció ja que, com totes les emocions, té un impacte important en la persona que la viu.

CAUSES DE LA GELOSIA

CELOTIPIA: psicopatologia que té com a eix central el deliri que la seva parella l’està enganyant. Les persones desenvolupen sentiments de gelosia molt intensos que es tornen el centre de la seva vida i no poden desenvolupar amb normalitat en els diferents àmbits de la vida diària: treball, família, social i acadèmic.

INSEGURETAT I BAIXA AUTOESTIMA: la falta de confiança en un mateix i la relació pot alimentar la gelosia. Les persones insegures tendeixen a interpretar situacions neutrals com amenaces i poden sentir-se constantment angoixades i desconfiades.

EXPERIÈNCIES PASSADES: experiències prèvies de traïció o engany poden deixar una petjada emocional profunda, generant desconfiança i augmentant la possibilitat d’experimentar gelosia en futures relacions.

COMPARACIÓ SOCIAL: la comparació amb altres persones pot desencadenar sentiments d’inseguretat i gelosia.

FALTA DE COMUNICACIÓ: la falta de comunicació afectiva en una relació pot generar malentesos i dubtes, fet que pot intensificar la gelosia.

CREENCES ERRÒNIES SOBRE L’AMOR: gran part del comportament que es té dins de la parella deriva de l’educació rebuda, no només en la infància sinó també en l’àmbit familiar, escolar i la cultura del país. En aquest sentit són moltes les creences errònies i mites sobre l’amor en general que condicionen el nostre comportament i relacions, i en nombroses ocasions, de forma negativa. Algunes d’aquestes creences errònies són:

 • “Si no sent gelosia és perquè no t’estima suficient”,
 • “En una parella, per a que hi hagi passió, hi ha d’haver gelosia”
 • “L’amor implica gelosia”
 • “Les persones són geloses perquè estimen més”
 • “On hi ha gelós, hi ha amor”
 • “La gelosia és conseqüència de l’amor”

Aquests tipus de creences poden fer que es justifiqui i normalitzi el sentiment de gelosia; un sentiment que si no es gestiona de forma adequada, pot acabar comportant molt patiment en les relacions de parella.

CONSEQÜÈNCIES DE LA GELOSIA:

 • Deteriorament de la confiança en la relació de parella, dificultant la intimitat i la connexió emocional.
 • Conflictes constants, discussions i tensions que poden acabar esgotant als membres de la parella i provocant la ruptura.
 • Autoestima afectada degut a la constant preocupació i el sentiment de no ser suficient, fet que pot comportar un impacte negatiu en el benestar emocional.
 • Estat d’alarma constant. Tot el que succeeix és motiu de dubte o por. “Qui busca, troba”, “Pensa malament i encertaràs”, i no perquè existeixin proves que ho confirmin, sinó perquè la nostra atenció serà selectiva i percebrà i recordarà amb major facilitat aquells estímuls o situacions que per la persona comprovin la seva teoria. És a dir, farem un biaix de la informació que percebem per adequar-la a la teoria que la nostra parella ens està enganyant.
 • Conductes de control: trucades, missatges, comprovar xarxes socials, mirar el mòbil de la parella, trucar a un amic o familiar per demanar informació, posar condicions o límits, etc, que pot provocar sensació d’angoixa, malestar i impotència en la persona que ho pateix.COM GESTIONAR LA GELOSIA?

Gestionar la gelosia pot ser un desafiament però hi ha diversos exercicis i estratègies que poden ajudar a gestionar-los de manera més saludable.

 • Autoconsciència i reflexió: reflexiona sobre la teva gelosia. Identifica les situacions o desencadenants que activa la teva gelosia i intenta comprendre les emocions subjacents que experimentes.
 • Examina les teves pròpies inseguretats i treballa en enfortir l’autoestima i la confiança en tu. Enfoca’t en activitats personals, dedica temps als teus propis interessos, hobbies i metes personals. Si et centres en el teu propi creixement i benestar, pots reduir la dependència emocional i enfortir la teva identitat individual.
 • Qüestiona les teves creences i intenta veure les situacions des de diferents perspectives. Pregunta’t si la gelosia està basada en fets reals o en suposicions infundades.
 • Comunicació oberta: expressar els sentiments de manera oberta i respectuosa pot ajudar a resoldre malentesos i enfortir la confiança de la relació. Escolta de manera activa les explicacions i la perspectiva de la teva parella.
 • Construir confiança: establir una base sòlida de confiança requereix temps i esforç mutu. Complir amb els compromisos, ser transparent i donar-se suport pot fomentar la confiança.
 • Treball en equip: en lloc de veure a l’altre com un rival, és important recordar que està dins del mateix equip. Enforcar-se en metes compartides i celebrar els èxits conjunts pot ajudar a reduir la gelosia.
 • Teràpia de parella: si la gelosia està provocant problemes significatius en una relació, iniciar un procés de teràpia de parella pot ser beneficiós per identificar les causes subjacents de la gelosia, millorar la comunicació i establir estratègies de confiança i seguretat.

En conclusió, la gelosia és una emoció complexa que pot provocar conseqüències importants en les relacions. Tanmateix, reconèixer i comprendre la gelosia pot ajudar-nos a gestionar-los de manera sana i evitar que es converteixin en una força destructora. Al practicar la comunicació oberta, enfortir l’autoestima i cultivar la seguretat en un mateix, podem construir relacions més sòlides i satisfactòries basades en el respecte mutu i la comprensió.


FONTS CONSULTADES

Algueda, M. (2015). LA GELOSIA: què ens comunica?. Article extret del lloc web següent: https://www.milossalgueda.com/blog/la-gelosia-que-ens-comunica

Borrego, P. (2018). Las mentiras que nos contaron sobre el amor: Mitos sobre los celos. Article extret del lloc web següent: https://www.psicodifusion.com/mentiras-sobre-el-amor-mitos-celos-psicodifusion/

ConsultorioMGA. Celos, celotipia,causas, síntomas, tratamiento. Article extret del lloc web següent: https://consultoriomga.com/celos-celotipia-tratamiento/

Martínez, R. Estas son las consecuencias de los celos en pareja. Article extret del lloc web següent: https://serenapsicologia.com/estas-son-las-consecuencias-de-los-celos-en-pareja/Segueix-nos a:

@capsiandorra
@capsiandorra