HOMES I DONES, CERVELLS DIFERENTS? Part I

HOMES I DONES, CERVELLS DIFERENTS? Part I

Quan s’aborda el tema de les diferències entre el cervell masculí i femení és inevitable topar-se amb aspectes que podem anomenar com a “políticament incorrectes”. I és que ens sembli políticament correcte o no, l’evidència científica és tossuda, i si ens parem a pensar: per què cal dir que els cervells masculí i femení són iguals? El que ha de ser igual són els drets de les persones encara que aquestes siguin diferents.

Essencialment, el cervell masculí i el femení posseeixen la mateixa estructura, és a dir, tenen les mateixes peces. Ara bé, el que sembla ser diferent és el “cablejat” entre les diferents estructures i fins i tot la mida d’aquestes. Un exemple molt evident és el gruix del cos callós que és un conjunt important de fibres nervioses que connecten els dos hemisferis cerebrals, i pel que sembla és més gruixut en les dones. Aquest aspecte facilitaria que les dones poguessin fer més d’una tasca simultàniament. Per tant, a conseqüència d’aquestes diferències cerebrals podem veure diferències a nivell de certes habilitats. Un exemple evident és que en els homes la capacitat espacial i d’orientació és millor que en les dones, com també tenen millor visió nocturna. Aquest darrer aspecte explicaria per què moltes dones prefereixen no conduir de nit. Per contra, les dones tenen millor visió perifèrica i veuen més els detalls o aspectes cromàtics.


Aquestes diferències s’expliquen molt bé si tenim en compte que l’ésser humà és en bona part producte de l’evolució i, per tant, les seves característiques físiques, emocionals i conductuals també han evolucionat per adaptar-se als rols i tasques que els mascles i les femelles van desenvolupar durant milers d’anys. L’espècie humana ha passat molt més temps vivint en coves que en societats tal com les coneixem avui dia des de l’inici de les civilitzacions, i milers d’anys d’evolució no es canvien en dos dies.

És per això que malgrat la cultura i l’acció de l’aprenentatge hi ha habilitats que són més pròpies dels homes que de les dones i viceversa.

El tema és apassionant i dona per més posts i, per tant, serà desenvolupat en alguna entrada posterior… i, per cert, si voleu veure en vosaltres una diferència física curiosa entre homes i dones que afecta els dits de les mans observeu els vostres dits, índex i anul·lar: en els homes el dit anul·lar acostuma a ser més llarg que l’índex i en les dones l’índex és el més llarg. Això és fruit de l’acció de les hormones masculines i femenines sobre el fetus durant l’embaràs. Però si sou homes i teniu l’índex més llarg és que vau rebre més hormones femenines del que és habitual i, per tant, podeu tenir facilitats per a fer tasques que són fàcils per les dones. Si, per contra, sou dona i teniu el dit anul·lar més llarg, és que vau rebre més testosterona de l’habitual i segurament no us costarà aparcar el cotxe en llocs difícils… continuarà.Segueix-nos a:

@capsiandorra
@capsiandorra