GUIA PRÀCTICA PER FER FRONT A L’INSOMNI EN ADULTS

GUIA PRÀCTICA PER FER FRONT A L’INSOMNI EN ADULTS

L’ésser humà invertim, de mitjana, un terç de la vida per dormir. Dormir és una activitat necessària, perquè amb ella es restableix l’equilibri físic i psicològic bàsic de les persones.

Per aixó, quan apareix l’insomni, la persona pateix un important desequilibri que afecta a la majoria de les àrees de la seva vida.

En la GUIA que us adjuntem trobareu informació per poder fer front a l’insomni, amb unes pautes i tractaments.

1 – Introducció

2 – Test per avaluar la qualitat del son

3 – Què és l’insomni?

4 – Tractaments

Referències

Eisenberg, J. Center for Clinical Decisions and Communications ScienceatBaylorCollege of Medicine (2015) Managing Insomnia Disorder: A Review of the Research for Adults. Extreta en castellà del lloc web:https://effectivehealthcare.ahrq.gov/sites/default/files/pdf/insomnia-consumer-Spanish.pdf

Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Insomnio en Atención Primaria (2009). Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Insomnio en Atención Primaria. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Agencia Laín Entralgo. Extreta del lloc web: https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_465_Insomnio_Lain_Entr_compl.pdf

Instituto del sueño de Madrid. Combatir el insomnio. Extret del lloc web: https://www.iis.es/causas-problemas-combatir-el- insomnio-tratamiento-sintomas/

Martínez Hernández, J. & Lozano Olivares, J. (2016) Varios autores. Pautas de actuación y seguimiento para el insomnio. Publicacions extretes del lloc web:https://www.ses.org.es/docs/guia-de-insomnio-2016.pdf

Profesionales sanitarios del SNS y la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (UETS) de la Agencia Laín Entralgo, Comunidad de Madrid (2010). Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Insomnio en Atención Primaria. Ministerio de sanidad y política social. Extret del lloc web: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content- disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DGPC_465_Insomnio_Lain_Entr_rapid.pdf&blobheadervalue2=languag e%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271722823400&ssbinary=trueSegueix-nos a:

@capsiandorra
@capsiandorra