GUIA PER A L’INSOMNI INFANTIL

GUIA PER A L’INSOMNI INFANTIL

L’insomni constitueix una de les queixes més freqüents en les consultes de psicologia infantil.

En la GUIA que us adjuntem trobareu informació per poder fer front a l’insomni infantil dels vostres fills.

 1. Introducció
 2. Tipus d’insomni
  • Insomni per causes mèdiques
  • Degut a hàbits incorrectes
  • Degut a causes psicològiques
  • Insomni psicofisiològic
  • Insomni produït per al·lèrgia als aliments
 3. Registres i qüestionaris
 4. Orientacions pel tractament
  • Higiene del son i hàbits del son
  • Relaxació
  • Teràpia cognitivo – conductual
  • Tractament farmacològic
  • Tractament per altres factors

Referències:

Asociación Americana de Psiquiatría. Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM 5. Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría, 2013.

Estivill, E., Segarra, F., Roure, N. (2010) El insomnio de inicio y mantenimiento en la infancia. PediatrIntegral.

García C., Alberola S. (2018) Guía de Algoritmos en Pediatría de Atención Primaria. Insomnio. Disponible a: algoritmos.aepap.org

Idiazábal M. y Estivill, E. (2003) Tratamiento del insomnio en niños: aspectos farmacológicos. AnPediatr (Barc).

Márquez-Pérez, G. (2014). Reeducación de los hábitos de sueño de una niña mediante técnicas conductuales. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, 1(2), 109-115.

Pin G. et al. (2016) Insomnio en niños y adolescentes. Documento de consenso.Segueix-nos a:

@capsiandorra
@capsiandorra