GLASS CHILD – SER EL GERMÀ D’UN INFANT D’ALTA DEMANDA

GLASS CHILD – SER EL GERMÀ D’UN INFANT D’ALTA DEMANDA

El terme “child glass” pot tenir diferents significats segons el context. A nivell mèdic trobem els nens de vidre, que es caracteritzen per la gran fragilitat dels seus ossos; però en l’article d’aquesta setmana volem fer èmfasis als nens de vidre en relació al context familiar: Els nens que tenen o poden tenir la percepció de ser transparents dins de la seva pròpia família ja que tenen un germà o germana que pateixen d’alguna malaltia crònica o alguna discapacitat tant física com mental.

Què passa amb el germà d’algú amb algun tipus de discapacitat o amb alguna malaltia crònica?  En el present article explorarem el significat d’aquesta síndrome i com les famílies poden ajudar els seus fills a evitar o a superar-la.

QUÈ ÉS LA SÍNDROME DEL NEN DE VIDRE O GLASS CHILD?

La síndrome glass child es dona en infants sans que viuen en una família on hi ha un altre germà/na que pateix algun tipus de malaltia crònica o amb algun tipus de discapacitat tant sigui física com psicològica. Es relaciona amb la reacció que tenen per rebre menys atenció per part dels seus pares degut a la condició que pateix el seu germà o germana.

El terme va ser creat per la senyora Alicia Maples a 2010, on en una xerrada va fer un simbolisme molt interessant sobre els nens de vidre en el context familiar: “Imagineu mirar el món des de darrere o a través d’un vidre”; així és com solen viure els nens que tenen algun germà amb una patologia, consideren que creixen sent invisibles als ulls dels seus pares degut a l’atenció addicional que necessita el seu germà o germana.

Val a dir, que aquesta síndrome no és un terme clínic, però pot ser molt útil perquè algunes famílies aprenguin a tenir cura i atendre les necessitats emocionals  de tots els seus fills per igual.

Aquesta dinàmica familiar pot comportar una sèrie de trets conductuals i psicològics.

QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES D’UN GLASS CHILD?

Degut a la gran demanda de cura i atenció per al germà amb alguna malaltia o discapacitat aquests infants “sans” poden presentar les següents característiques:

 • Acostumen a ser infants que passen desapercebuts als ulls dels seus pares i altres adults. Poden sentir-se oblidats o ignorats, amb sensació d’abandonament.
 • Es consideren nens amb molta, moltíssima independència, fet que a priori pot semblar positiu però pot comportar implicacions negatives.
 • Tenen un nivell de maduresa per damunt de la seva edat cronològica, arribant a aconseguir que els seus pares no pateixin estrès provocat per ell/a.
 • Els agrada molt complaure a les persones i s’esforcen a ser el fill o filla perfecte per a no resultar una càrrega extra per als seus pares. Aquesta pressió constant pel perfeccionisme pot generar un augment dels seus nivells d’ansietat.

QUINS SIGNES ENS HAN D’ALERTAR?

És important reconèixer els signes i símptomes d’un nen de vidre que ens puguin fer pensar que està patint o que el mateix nen no vulgui preocupar els seus pares. Cal tenir en compte que els signes o simptomatologia poden variar depenent de l’edat de cada infant, en funció de l’ordre de naixement o bé per la quantitat de membres de la família.

 • Ansietat i retraïment: aquests infants poden semblar que són nens introvertits quan possiblement estan lluitant en silenci l’estrès que els suposa la seva dinàmica familiar. Cal recordar que no volen afegir càrrega extra als seus progenitors. Dins l’esfera de l’ansietat també podem observar un patiment degut a la pressió constant de voler ser perfecte en tot.
 • Depressió: podem notar que el fill o filla deixa de gaudir de coses en les que anteriorment gaudia; observem que està baix d’energia; s’expressa amb melancolia; notem canvis en el seu autoconcepte o autoestima.
 • Presenten dificultats en l’expressió de les seves emocions o també dels seus problemes.
 • Busca complaure els altres de forma constant: Li costa marcar límits i té la necessitat de fer feliços als altres.
 • Tracta de ser el fill perfecte de forma exagerada buscant més atenció per part dels progenitors. Pot comportar que el fill sa no demani ajuda en el cas de necessitar-la per no donar més càrrega als pares.
 • Observem una baixada en el rendiment escolar degut a les dificultats emocionals que presenten. També es poden veure afectades les relacions amb els iguals.
 • Observem que s’aïlla constantment tant a casa com al centre educatiu o a l’entorn laboral, o deixa de fer activitats en les que abans gaudia per poder estar en solitud.
 • Assumeix rols que no són adequats per la seva edat o que no li pertoquen.
 • Sentiment de culpabilitat per les coses que aconsegueix, pels seus èxits. Saber que pot fer o aconseguir coses que el seu germà no pot li dificulta celebrar els seus èxits.

En cas d’observar aquests signes d’alerta és recomanable prendre mesures per enfrontar-los el més aviat possible ja que pot comportar conseqüències importants per al seu desenvolupament.

QUÈ PODEM FER COM A PARES D’UN GLASS CHILD?

 • És important reconèixer que el teu fill “sa” no és tant fort com sembla. La seva maduresa i independència podrien ser un mecanisme de defensa per la situació familiar viscuda.
 • Dedica-li temps de qualitat una estoneta cada dia. És important que se senti vist, escoltat, validat i estimat.
 • Anima’l i ajuda’l a expressar els seus sentiments.
 • Estableix rutines diàries per proporcionar la sensació d’estabilitat i seguretat en els nens de vidre.
 • Demana ajuda a familiars i/o amics que et donin un cop de mà en el cas que sigui difícil poder atendre al teu fill de vidre.
 • Demana ajuda professional per rebre teràpia familiar.
 • I sobretot, sobretot…

Fes-li saber que no està sol i que se l’estima!

Tot i que el terme Glass child no està reconegut de forma oficial per la comunitat mèdica o psicològica, és un fenomen comú en infants amb germans a malalties cròniques o amb discapacitat. Intentem que siguin nens independents i que els agradi complaure dins la normalitat per la seva edat, estabilitzem les seves emocions i fem prevenció de dificultats clíniques significatives tant a mig com a llarg termini.

Aconseguim que no mirin el món ni la seva vida a través d’un vidre!

FONTS CONSULTADES:

Almada, S (06/01/2024) Qué son los niños de cristal y cuáles son las señales que alertan sobre la falta de apoyo familiar. Salud: Infobae.

https://www.infobae.com/salud/2024/01/06/que-son-los-ninos-de-cristal-y-cuales-son-las-senales-que-alertan-sobre-la-falta-de-apoyo-familiar/

Loeffler, B (27/03/24) Parenting a Glass Child: Understanding, Supporting, and Nurturing. Parental tips. Blog de Findmykids.

Redactors de Wiki-How. Síndrome del niño de cristal: qué es y cómo mejorar la dinámica familiar. Article extret del següent lloc web: https://es.wikihow.com/saber-cu%C3%A1l-el-significado-de-ni%C3%B1o-de-cristal

@capsiandorra
@capsiandorra
@capsiandorra