EMDR: UNA TERÀPIA REVOLUCIONARIA PER SUPERAR L’ANSIETAT, L’ESTRÈS I ELS TRAUMES

EMDR: UNA TERÀPIA REVOLUCIONARIA PER SUPERAR L’ANSIETAT, L’ESTRÈS I ELS TRAUMES

No puc superar un fet traumàtic?

Cerques una forma ràpida d’alleugerar emocions negatives associades a records?

El EMDR et pot ajudar!

QUÈ ÉS?

EMDR o Desensibilització i Reprocessament pels Moviments Oculars, es basa en el model del Processament Adaptatiu de la Informació que considera que totes les persones som capaços, en les condicions adequades, de gestionar situacions traumàtiques.

Aquest mètode terapèutic el va descobrir l’autora Francine Shapiro d’una forma casual al 1987. És un abordatge que treballa sobre el propi sistema de processament del pacient que, per diversos motius (morts, abusos psicològics, emocionals, físics , o un altre tipus d’abusos, o altres factors que esdevenen en la vida del pacient), bloquegen el sistema i produeixen símptomes com ara (por, angoixa, tristesa, dolor, baixa autoestima, creences negatives) i aquests fets, al no ser tractats, i després d’un esdeveniment de vida genera un trastorn (depressió, trastorn obsessiu compulsiu, trastorn límit de personalitat, trastorn bipolar, addiccions, etc.).

EN QUÈ ES BASA?

Segons aquest model els records s’arxiven en xarxes neuronals interconnectades entre si, però en cas de situacions traumàtiques, la intensa reacció fisiològica d’estrès i terror, bloqueja el processament de la informació de l’esdeveniment i la informació queda fragmentada en el sistema nerviós. D’aquesta manera pensaments, imatges, emocions i sensacions relacionades a la situació es poden activar davant estímuls interns i externs, i continuen influenciant en la nostra conducta i personalitat en el present.

Amb l’estimulació del mecanisme s’assoleix que el bloqueig s’integri en els records saludables.

QUINA EVIDÈNCIA TÉ?

La OMS (Organització Mundial de la Salut) en les seves directrius per a la gestió de les condicions específicament relacionades amb l’estrès, reconeix la Teràpia Cognitiu Conductual centrada en el trauma i l’EMDR com a les úniques psicoteràpies recomanades per a nens, adolescents i adults amb trastorn per estres posttraumàtic.

L’Associació Americana de Psiquiatria (APA) en la seva guia pràctica per al tractament de pacients amb trastorns per estrès agut i trastorn per estres posttraumàtic determina la teràpia EMDR com a tractament eficaç de trauma .

EN QUINES SITUACIONS EM POT SER ÚTIL TREBALLAR EMDR?

EMDR està validat com a tractament per a:

 • Simptomatologia posttraumàtica
 • Fòbies atacs de pànic
 • Atacs sexuals
 • Víctimes de catàstrofes
 • Trastorn per estrès posttraumàtic
 • Dol complicat
 • Trastorns d’ansietat
 • Depressió
 • Estrès agut
 • Autoestima
 • Imatge corporal negativa
 • Disfuncions familiars i de parella
 • Addiccions
 • Problemes somàtics 
 • Obtenir millor resultat en esportistes i executius

QUINES SÓN LES TÈCNIQUES QUE UTILITZA EL EMDR?

Existeixen diferents tipus d’estimulació bilateral:

 • Moviments oculars sacàdics horitzontals. Són un conjunt de moviments que el terapeuta fa amb els dits en el camp visual del pacient. Aquest últim ha de seguir els dits del terapeuta amb la mirada sense moure el cap.
 • Estimulació auditiva bilateral. En aquesta s’utilitzen tons o música bilateralizada que s’escolta amb auriculars. El terapeuta compta amb un dispositiu que li permet controlar els sons, velocitat i intensitat.
 • Tapping. El terapeuta colpeja amb suavitat les mans del pacient recolzades sobre els propis genolls, alternant dreta i esquerra .

És de destacar que aquesta teràpia es pot combinar amb altres teràpies i tècniques, per la qual cosa el dota encara de més eficàcia i s’adapta a les necessitats dels pacients. Per tant, es pot valorar la possibilitat d’utilitzar la teràpia sola o amb altres tècniques.

COM ÉS UNA SESSIÓ EMDR?

En primer lloc, es demana a la persona que es concentri en el record que li està creant més malestar.

Posteriorment, es realitza la estimulació bilateral segons la tècnica que consideri el terapeuta.

Posteriorment, se li demana al pacient que indiqui el que li ve a la ment: sons, imatges, sensacions i altres.

Es repeteix el procés fins que desapareixen les sensacions, emocions o pensaments negatius.

El record traumàtic del passat es connecta i processa amb recursos més adaptatius de l’actualitat. Així, el pacient pot processar de nou el succés amb una lectura emocional més sana que permet que la conducta complicada desaparegui.

TRAUMA

Quan sentim parlar de trauma, sovint el primer que imaginem són els problemes originats per grans desastres naturals o alguns causats per l’home, com guerres, accidents gravis, abusos sexuals, violència, etc. Els especialistes d’EMDR els anomenem Traumes amb “T” per la gran magnitud de les seves causes

Però també hi ha una altra categoria de traumes amb “t“, l’origen està relacionat amb fets, aparentment, de menor importància que de vegades no som ni conscients que ens estan ferint. Com per exemple: desprotegit, humiliació, canvi de rols en la família, pèrdues d’amistats, etc.

La importància o magnitud de les causes del trauma no determina la qualitat de el mal que aquest produeix. Pot ser tan perjudicial un “Trauma” com un “trauma”, perquè els seus efectes dependran de cada persona, de la seva història i entorn afectiu, de el moment en què s’hagi produït i del seu reiteració al llarg de el temps. El trauma “T” o “t” afecta de tal manera la salut, la seguretat i el benestar de la persona, que aquesta pot arribar a desenvolupar creences falses i destructives de si mateixa i del món. I aquestes creences seran les que, tot i que l’esdeveniment traumàtic no estigui succeint, segueixen aquí guiant la conducta de la persona.

EXERCICI…..

DEFINEIX:

 1. Identifica la imatge que representa el pitjor record del moment traumàtic. Aquesta imatge pot incloure altres sentits com sorolls, el gust, l’olfacte, etc.
 2. Quines sensacions físiques es desperten al teu cos quan recordes aquesta imatge. On sents aquestes sensacions?
 3. Quines emocions sents en aquest moment?
 4. Quina Creença Negativa desenvolupes de tu mateix/a o del món en aquest moment? Què diu de tu aquesta imatge?

Les creences negatives són missatges en primera persona (jo…), en temps present (…ara), generalitzables i que ressonen amb la emoció que sentim respecte el trauma. Per exemple: sóc tonto/a, no serveixo res, no sóc suficient, sóc una mala persona, no mereixo res, sóc dèbil, sóc un fracàs….

REFORMULA:

 1. Limita la creença negativa en espai i temps. Allò succeeix en aquell moment i en aquell lloc.
 2. Rebat la creença, cerca arguments a favor i en contra. Qüestiona-la.
 3. Cerca que més hi ha en aquell record o al voltant del mateix, quins altres detalls positius estaven succeint?
 4. Substitueix la creença per una de més positiva. Què vull pensar de mi mateix/a enfront aquesta mateixa situació?

Fonts consultades:

Amann. B, Valiente. A, Moreno. A, Santed. M, Gonzalez. A. Documento sobre evidencia científica de la terapia EMDR. Extret de: https://www.emdr-es.org/Content/PDF/Dossier%20Evidencia%20Cient%C3%ADfica%20EMDR%20Web.pdf

Asociación Americana de Psiquiatría (2017). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy.  Extret de: https://www.apa.org/ptsd-guideline/treatments/eye-movement-reprocessing

Asociación Americana de Psiquiatría (2017). Guideline Development Panel for the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder in Adults. Extret de : https://www.apa.org/ptsd-guideline/ptsd.pdf

Associació EMDR Espanya. https://www.emdr-es.org/

Instituto Español EMDR. https://www.iemdr.es/

Organització Mundial de la Salut (OMS). Directrices de la OMS para el tratamiento de las enfermedades específicamente relacionadas con el estrés. Extret de: http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85119/1/9789241505406_eng.pdf


Segueix-nos a:

@capsiandorra
@capsiandorra