CURRÍCULUM VITAE : CAMÍ DE LA VIDA

CURRÍCULUM VITAE : CAMÍ DE LA VIDA

Definició:

El currículum vitae : literalment, “camí de la vida” en llatí.

És una eina per fer recerca de feina, universitats i/o escoles.

És un document on el candidat presenta de manera cronològica el que ha fet fins al moment per escrit, com un resum dels seus mèrits.

Els departaments de recursos humans de les empreses solen rebre muntanyes de currículums, molts acompanyats de cartes de presentació, de persones interessades a aconseguir la feina que ofereixen. El primer objectiu és que es fixin en el teu currículum i la carta de presentació i et convoquin a una entrevista per conèixer-te en persona.

El currículum

El currículum és el document en que, quan cerques feina,universitats, facilites les dades personals, la teva formació i l’experiència laboral per motivar l’interès d’alguna empresa i aconseguir una entrevista de selecció. Ha de ser clar, breu, ben ordenat i ben escrit; hi has de destacar les aptituds i n’has d’eliminar les dades supèrflues. Segons allò que t’interessi de remarcar, pots escriure un currículum cronològic o funcional.


Cronològic: La informació s’ordena de manera cronològica. El més convenient és citar en primer lloc l’experiència més recent, ja que generalment serà la més rellevant a l’hora d’aconseguir una nova feina. Aquest model de currículum és aconsellable per a persones amb una trajectòria laboral ascendent i continuada (sense períodes d’inactivitat). El càrrec i l’empresa destaquen més que les habilitats personals.

Temàtic: Aquest model de currículum no és tan conegut com la resta. En l’apartat d’experiència professional les dades s’agrupen segons les diferents àrees en que s’ha treballat. A més, et permet resaltar de l’experiènica professional les funciones que més ens interessen, les fites aconseguides, etc. Tambè és útil per amagar llargs períodes de temps sense treballar

Apartats
Dades Personals
Ha de constar Nom i cognoms, Adreça (amb el codi postal i la població), Data i lloc de naixement, Telèfon, DNI (opcional).

Dades Formatives
S’ha de posar l’any i el centre on es van realitzar els estudis, en el cas de la formació ocupacional s’especificarà el nombre d’hores. S’han d’indicar els títols més alts (per exemple, no cal posar el graduat si s’és llicenciat)
Quan la formació sigui molt extensa podem afegir un apartat de formació complementària (seminari, congressos, conferències, etc).

Idiomes i informàtica
Només inclourem aquest apartat en el cas que aquestes dades tinguin importància per si mateixes, ja que el lloc ho requereix. Si no és així, i/o no es tenen amplis coneixements, es poden posar en el sector d’altres coneixements.
S’especificarà el nivell d’idiomes que s’ha assolit (ex “Nivell C”, “First Certificate”) i l’any en que s’ha obtingut. En el cas de no tenir cap títol, es posarà el nivell de coneixements a nivell de parlar i escriure.
En referència a la informàtica es posaran tots els llenguatges que es coneixen, centre i any si s’ha fet un curs.

Dades laborals
En aquest apartat s’ha de posar la empresa en que s’ha treballat, el període de temps en anys, les funcions desenvolupades i el càrrec ocupat. Es pot afegir l’experiència laboral sense contracte i, si l’experiència laboral és molt minsa, les pràctiques realitzades.

Altres Dades
Posarem la informació que no encaixa en altres apartats, però que recolza la nostra candidatura, com vehicle propi, carnet de conduir, disponibilitat horària, cartes de recomanació, aficions i hobbies (només en el cas que aquests tinguin relació amb el lloc de treball; per exemple per una oferta de feina en una botiga d’esports, pot ser convenient que especifiquem si practiquem algun esport).


Consells
Penseu que el currículum és la primera informació sobre vosaltres que reben les empreses (és la primera forma de presentar-vos a l’empresa), per tant ha de ser un document atractiu, que convidi a llegir-se. Recorda! Tant important és la informació que hi conté com la presentació.
Així, algunes recomanacions per a redactar el vostre CV son les següents:

Utilitza paper blanc (tamany Dina 4), de bona qualitat i lliura el CV mecanografiat (excepte quan l’ exigeixin manuscrit).

• Ha de ser breu, concís, per tant, cal que organitzeu bé la informació; Cal seguir una estructura (encapçalament, dades personals, formació, experiència laboral) Recorda! Com a màxim 2 fulls
• Utilitzeu marges i espais per facilitar la lectura.
• No feu servir la primera persona (jo vaig estudiar, jo vaig treballar…). És millor que utilitzeu substantius i/o infinitius per descriure llocs, èxits i feines desenvolupades.
• Tampoc cal parlar de pretensions econòmiques, ja es tractarà a l’entrevista.
• Sigueu sincers: Totes les dades han de ser verídiques; tot i així, cal destacar els aspectes positius i “amagar” allò que no interessi.
• Compte amb les faltes d’ortografia!
• Si incorpores una fotografia, ha de ser recent, de bona qualitat, i s’ha de posicionar al marge dret de la primera pàgina. Intenta que sigui una fotografia original.


Fitxa d’anàlisi d’un currículum

1. A primera vista, dona una impressió impecable, de claredat i ordre?
2. La claredat del full (mecanografiat i fotocopiat), és perfecta?
3. El paper és de bona qualitat?
4. Els paràgrafs estan ben separats?, es respecten els espais?
5. S’han eliminat tots els retocs i correccions?
6. L’ortografia és correcta?
7. Les frases són curtes?
8. Totes les paraules utilitzades són senzilles i concretes?
9. Les dates s’expressen de la mateixa forma a tot el currículum?
10. S’ha exclòs tota la informació que pot ésser interpretada negativament?
11. S’ha expressat la “disponibilitat immediata”?
12. S’han anomenat activitats extraprofessionals i s’han destacat qualitats personals desenvolupades en elles?

 Conclució:

El teu CV es la teva targeta de presentació.

La persona que el llegirà es farà una imatge de la teva personalitat sense conèixer-te !!.

        Per lo tant l’has de cuidar molt.

No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres t’ajudarem a crear un CV atractiu i que et diferenciarà dels demés.

Per a més informacions, contactar el centre Capsi o bé al Tel: 3420008.Segueix-nos a:

@capsiandorra
@capsiandorra