COM ARRIBAR A UN ACORD?

COM ARRIBAR A UN ACORD?

La Paula i el Gerard són un matrimoni amb dues filles. Els caps de setmana acostumen a passar-los a Andorra, però de tant en tant es desplacen per veure els pares de la Paula a València. La Paula porta setmanes volent anar a València amb la família per veure als seus pares però recentment no han pogut baixar perquè les nenes estaven malaltes. Arriba el proper cap de setmana i es dóna la situació perfecta per a que hi vagin. Però aquest cop, en Gerard, que porta molt volum de feina, voldria quedar-se a Andorra per descansar. Com arribaran a un acord?

El consens és el procés d’arribar a un acord en un grup de persones mitjançant la discussió i el diàleg. Necessitem arribar a un acord a totes hores i en tots els àmbits, amb la parella, amb els fills, a la feina, amb el grup d’amics.

Sovint s’utilitza en situacions en les quals és necessari prendre decisions importants i és important que tots els involucrats estiguin d’acord amb el resultat final.

Però, com s’arriba a un consens?


Aquí hi ha alguns passos que poden ajudar:

  • Identificar el problema o la decisió que es necessita prendre: És important que tots els participants tinguin una comprensió clara del problema o la decisió que s’està tractant.
  • Establir una llista de solucions o opcions: Tots els participants han de tenir l’oportunitat de presentar les seves idees i suggeriments per a resoldre el problema o prendre una decisió.
  • Discutir i debatre les opcions: És important que tots els participants tinguin l’oportunitat d’expressar els seus punts de vista i d’escoltar als altres. És possible que sigui necessari fer preguntes o buscar més informació per a arribar a una comprensió més profunda del problema.
  • Arribar a un acord: Una vegada que s’han debatut totes les opcions, és necessari arribar a un acord. Això pot implicar triar una opció en particular o combinar elements de diverses opcions.
  • Posar en pràctica l’acord: Una vegada que s’ha arribat a un acord, és important seguir endavant amb ell i posar-lo en pràctica.


Què fer quan no s’arriba a un consens?


Arribar a un consens pot ser difícil, especialment quan hi ha diferents punts de vista o interessos en joc. Algunes coses que pots fer quan no pots arribar a un consens inclouen:

Revisa el teu sistema de creences sobre el consens. Parteixes de la base que per arribar a un acord l’opinió de tots els participants és vàlida? Creus que s’han d’escoltar totes les inquietuds i suggeriments, encara que no siguin les que veu la majoria? Parteixes de la base que tothom té el mateix pes en les decisions així com de rebutjar o canviar idees? Valores pensar en el bé comú? Si no és així, reestructura el teu punt de partida per un procés de negociació.

Aprèn a transmetre les teves idees de manera clara i concisa. Tracta de ser molt clar/a amb el que es diu, és important que no es deixi res a la interpretació dels altres. Procura comunicar clarament les teves expectatives i les teves necessitats per a que l’altra part conegui amb certesa el què esperes de la negociació. En el moment de transmetre la teva posició és imprescindible identificar les teves veritables necessitats i distingir-les dels teus desigs. Les necessitats tindran un valor molt més elevat per a tu a l’hora de negociar. Molt important que utilitzis un discurs respectuós, evitant l’ús de paraules despectives.

Tracta d’entendre els punts de vista de les altres persones. Sovint, les diferències d’opinió sorgeixen de la falta de comprensió o informació. Si pots entendre per què algú té una postura diferent de la teva, pot ser més fàcil trobar una solució que funcioni per a tots. Mantingues una escolta activa, és necessari atenció i ser respectuós/a amb el que les altres parts han d’aportar a la conversa.

Enfoca’t en la tècnica guanyar – guanyar. Existeixen moltes tècniques de negociació efectives, i la millor tècnica depèn de la situació i de les necessitats de les persones involucrades. Et recomanem centrar-te en la tècnica del doble guany: És una estratègia de negociació que es centra en trobar solucions que beneficiïn a totes dues parts involucrades en un conflicte o disputa. La idea és que, en lloc de centrar-se en el que cada part vol, es busca una solució que permeti a totes dues parts obtenir una cosa de la qual volen. Per a utilitzar aquesta tècnica, és important tractar d’entendre els interessos i necessitats de l’altra part i buscar maneres de satisfer-les mentre també se satisfan els propis. Per a que ambdues parts puguin “guanyar”, serà necessari assumir una “petita pèrdua” i això implica que estiguis disposat/da a explorar diferents opcions i a fer concessions.

Estigues disposat/da a cedir. Per a que una negociació pugui fluir és important que tinguis disposició a fer concessions. Quan cedim, demostrem ser flexibles, tenir la capacitat d’adaptar-nos a les situacions, essent capaços de saber deixar també en un segon pla els nostres desitjos o preferències personals.

Si no pots arribar a un acord, considera buscar ajuda externa. Això pot incloure demanar consell a un tercer imparcial o involucrar a un mediador per a ajudar a trobar una solució.

És important recordar que el consens no és necessàriament l’opció més ràpida o fàcil, però pot ser una forma efectiva de prendre decisions en un grup.

Requereix compromís i una actitud d’escolta i respecte cap als altres.

Amb el temps i l’esforç, no obstant això, es pot arribar a un consens satisfactori per a tots els involucrats.

FONTS CONSULTADES

Butler, J Cómo llegar a un acuerdo. Extret del lloc web: Cómo llegar a un acuerdo: 15 Pasos (con imágenes) (wikihow.com)

Mendieta i Suñé, C (2002). Tècniques de negociació i resolució de conflictes. Manual de consulta. Diputació de Barcelona. Extret del lloc web: https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/manuals_pdf/tecniques_resolucio_de_conflictes.pdf

Rodriguez, H (2022). Técnicas de negociación: logra tus objetivos con la comunicación asertiva. Extret del lloc web: https://www.crehana.com/blog/negocios/tecnicas-de-negociacion-efectiva/

Ruiz Mitjana, L. (2023). ¿Cuándo ceder y cuándo no? La solución para una decisión difícil. Extret del lloc web: https://lamenteesmaravillosa.com/cuando-ceder-cuando-no-solucion-decision-dificil/Segueix-nos a:

@capsiandorra
@capsiandorra