ACTIVITATS D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA PER A DEMÈNCIES

ACTIVITATS D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA PER A DEMÈNCIES

Recull d’idees i activitats d’estimulació cognitiva per a utilitzar amb el teu familiar

S’entén per TERÀPIES NO FARMACOLÒGIQUESQualsevol intervenció no química, teòricament sustentada, focalitzada i replicable, realitzada sobre el pacient o el cuidador i potencialment capaç d’obtenir un benefici rellevant“. (Olazarán et al., 2010).

Aquest tipus d’intervencions busquen alleujar els símptomes i millorar la qualitat de vida de les persones afectades i de les seves famílies.

També conegudes com Intervencions Psicosocials, el seu ús en demències s’estén davant l’absència de tractaments farmacològics eficaços. Aquest tipus d’intervencions busquen alleujar els símptomes i millorar la qualitat de vida de les persones afectades i de les seves famílies. Les investigacions han demostrat que les intervencions psicosocials poden ser tan efectives o fins i tot més en alguns casos, com l’ús de fàrmacs per millorar la qualitat de vida de les persones amb demència i els seus cuidadors i per al tractament d’alguns dels principals símptomes d’aquesta malaltia.

Descriurem, a continuació, algunes de les teràpies més freqüents

  • Estimulació cognitiva / Entrenament cognitiu: Reforçament d’operacions cognitives específiques com la percepció, el llenguatge, la memòria.
  • Entrenament en AVD: Pràctica guiada mitjançant la mínima ajuda necessària d’alguna activitat bàsica de la vida diària amb la finalitat de mantenir la màxima autonomia possible.
  • Reminiscència: Elaboració cognitiva i afectiva a partir d’experiències del passat (esdeveniments viscuts, fets del passat, cançons antigues).
  • Orientació a la realitat: Tècniques mitjançant les quals la persona pren consciència de la seva situació en el temps, en l’espai i respecte la seva pròpia persona.
  • Musicoteràpia: Ús de la música de forma activa o passiva, dirigida a estimular capacitats cognitives, a provocar un reforç afectiu i millorar l’estat físic.
  • Intervencions sensorials: Ús d’estímuls dirigits a algun dels sentits, amb la finalitat d’afavorir les operacions cognitives o millorar l’afectivitat o el comportament (massatge o tacte, llum, olors, sons, etc.)
  • Exercici físic: Execució guiada d’exercici aeròbic dirigit a millorar la resistència, flexibilitat, equilibri i coordinació.

En aquesta GUIA us aportem un recull d’idees i activitats que podeu realitzar amb els vostres familiars que actualment pateixen d’una demència.

FONTS CONSULTADES

L. Tárrega y M. Boada. Ejercios prácticos de estimulación cognitiva para enfermos de Alzheimer en fase LEVE. Fundació ACE. Institut Català de Neurociències Aplicades. Editorial Glosa.

“Guía Alzheimer 2018. Consejos prácticos para familiares”. Eulen Servicios socio sanitarios. Alfredo Bohórquez Rodríguez.

Véliz, M; Riffo, B; Aranciabia, B. “Envejecimiento Cognitivo y Procesamiento del Lenguaje: cuestiones relevantes”. RLA, Revista de Lingüística teórica y aplicada, 48 (1) I Sem. 2010, pp75-103.

“Curso Conocimientos y habilitades en el manejo de la comunicación con el paciente con deterioro cognitivo”. Editado por CRE ALZHEIMER SALAMANCA. 

CRE Alzheimer de Salamanca (2020). Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Disponible a: https://crealzheimer.imserso.es/crealzheimer_01/index.htmSegueix-nos a:

@capsiandorra
@capsiandorra