COM PODEM GESTIONAR ELS CONFLICTES?

COM PODEM GESTIONAR ELS CONFLICTES?

L’actual situació de confinament causada pel COVID ens obliga a estar en contacte gairebé constant amb els nostres familiars o persones amb les que convivim per un període de temps que, a dia d’avui, encara és incert. 

Cada individu, degut a la incertesa causada pel COVID, ja pateix un conjunt de conseqüències emocionals derivades de la crisi (problemes econòmics, salut de familiars, pors o angoixa, frustració) i del confinament (avorriment, irritabilitat, angoixa, etc.). 

La suma de totes aquestes circumstàncies condicionen el nostre estat d’ànim i poden afectar a l’actitud i les interaccions amb la resta de persones amb qui convivim de manera estreta i continuada, fent que apareguin conflictes

No hem d’entendre l’aparició del conflicte com quelcom negatiu. D’entrada només és una situació en la que dues o més persones presenten interessos/opinions diferents. Els conflictes formen part de les nostres relacions.

Així doncs, si els conflictes no són ni bons ni dolents, que és el que genera la GUERRA a casa? LA FORMA EN COM GESTIONES AQUEST CONFLICTE. Els conflictes ben gestionats produeixen canvis positius en el creixement personal i les relacions, mentre que mal gestionats generen distanciament i ressentiment. 


Podràs consultar aquest DOCUMENT que et permetrà:

  1. Tenir eines per prevenir els conflictes.
  2. Tenir eines per resoldre els conflictes
  3. Tenir estratègies d’autocontrolFONTS CONSULTADES

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (2020). Guia per a la gestió de les relacions i la convivència durant el confinament per l’epidèmia del COVID – 19.

Araújo López, I. (2005). Manual de autocontrol. Centro de atención al Menor Alborada.Molts ànims a tots i totes!


Segueix-nos al INSTAGRAM i al FACEBOOK a @capsiandorra